اتوماسیون جامع مدیریت مجتمع تجاری

0 %
پلتفرم مدیریت مجتمع تجاری
اتوماسیون جامع مدیریت مجتمع تجاری مرکزخرید ، پاساژ و بازارهای بزرگ
36500
امکانات سامانه
  • مدیریت مجتمع
  • مدیریت واحد ها
  • صدور و اعلام شارژ
  • گزارش های آنلاین مالی مدیریتی
  • بازاریابی واحد ها
  • اعلام پیامکی
  • وب سایت مجتمع
  • داشبوردهای متنوع

Elementor #731

DEBUG: Cache is NOT active
DEBUG: try to retieve this url: http://my.36500.ir/API/MojtamaGet?UserName=testapi&Password=81DC9BDB52D04DC20036DBD8313ED055&MD5ID=C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B
DEBUG: wp_remote_get to http://my.36500.ir/API/MojtamaGet?UserName=testapi&Password=81DC9BDB52D04DC20036DBD8313ED055&MD5ID=C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B
DEBUG: arguments: Array ( [timeout] => ۵ )
DEBUG: error getting URL:cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
DEBUG: no data received: check url of json-feed

EMPTY api-answer: No JSON received - is the API down? Check the URL you use in the shortcode!
تمامی حقوق این وب سایت برای پلتفرم مدیریت مجتمع تجاری 36500 ، محفوظ است